Preus

De dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h

DESEMBUSSOS

1. ª hora: 120 €.

½ hora: 35 €.

 

 

 

 
 

Localització d'arquetes ocultes:

100 €.

Inspecció amb càmera:

1. ª hora: 150 €.

2. ª hora: 75 €.

 
 

Paleteria i fontaneria:

1. ª hora: 70 €.

2. ª hora: 35 €.

 
 

altres serveis

Informes per a assegurances, comunitats: 80 €.