De lunes a viernes de 8:00 h a 18:00 h

DESEMBÚS

1. ª hora: 120 €.

½ hora: 35 €.

LOCALITZACIÓ D'ARQUETES OCULTES

100 €.

INSPECCIÓ AMB CAMERA

1. ª hora: 150 €.

2. ª hora: 75 €.

ASPIRACIÓ

1. ª hora: 190 €.

2. ª hora: 100 €.

ASPIRACIÓ + DESEMBÚS

270€